Zásady ochrany osobních údajů

Údaje o správci vašich osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je:

  • Pavel Dundáček
  • Borač 33, 592 61 Borač
  • IČO: 88676889

Kontakt na správce osobních údajů: klinservis@klinservis.cz.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Sbírám a zpracovávám následující osobní údaje:

  1. U poptávek a objednávek: jméno, e-mail, telefonní kontakt, adresu.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. U poptávek a objednávek: vaše osobní údaje slouží k tomu, abych vám mohl zaslat moji nabídku služeb nebo mohl vaši objednávku zrealizovat na vaší adrese.

Jak dlouho údaje uchovávám?

  • U poptávek a objednávek: po celou dobu provozování mé činnosti, tedy na dobu neurčitou.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Zpracovatelem osobních údajů je:

  • Pavel Dundáček Borač 33, 592 61 Borač, IČO: 88676889 – provozovatel služeb.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  • Máte právo požadovat od správce potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv. Pokud jsou, tak máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, získání osobních údajů v čitelném formátu a předání takových osobních údajů jinému správci.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas (e-mailem na klinservis@klinservis.cz) se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci.
  • Domníváte-li se, že správce zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.